Privacybeleid

JustKVN is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

JustKVN verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn dienst en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  1. Voor- en achternaam
  2. E-mailadres
  3. IP-adres
  4. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in een reactie op een blogartikel, in het contactformulier of via e-mail.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

JustKVN heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@justkvn.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

JustKVN verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor interactie/dialoog onder onze blogartikelen (reacties)
  • Voor het beantwoorden van vragen via het contactformulier of via email.
  • Voor de statistiek, om inzicht te krijgen in het aantal unieke bezoekers. sessies en views. Dit helpt mij om inzage te krijgen in de werking van de website en wat bezoekers graag zien en waar ik nog verbeteringen kan aanbrengen.
  • Voor inschrijving bij het afnemen van producten.

Hoe lang wij de persoonsgegevens bewaren

JustKVN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
  1. Persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, e-mailadres, IP-adres, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt) worden bewaard voor de duur van één jaar.
  2. Reacties onder artikelen blijven voor de duur van de plaatsing van het artikel online staan.

Delen van persoonsgegevens met derden

Doordat JustKVN gebruik maakt van Google Analytics worden er persoonlijke gegevens van bezoekers verzameld. Wij delen dus niet actief informatie met anderen, maar via Google Analytics gebeurt dit wel. Om uw privacy zo veel mogelijk te beschermen hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en hebben wij gegevens delen uitgeschakeld. Verder hebben wij het IP-adres geanonimiseerd in de Google Analytics code. Ook hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten met mijn hostingbedrijf One.com.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

JustKVN gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JustKVN en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@justkvn.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. JustKVN wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

JustKVN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@justkvn.com

Contact

Mocht u nog vragen hebben over de privacyverklaring van JustKVN, dan kunt u contact opnemen via info@justkvn.com

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 23 mei 2018.

© JustKVN 2014-2020, All Rights Reserved.