Disclaimer

Algemeen

Kevin Geurts (Kamer van Koophandel 657 001 20), hierna te noemen JustKVN.com, verleent u hierbij toegang tot www.justkvn.com (de Website)  en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door JustKVN.com en derden zijn aangeleverd. JustKVN.com behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.  Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van JustKVN.com

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden teksten en foto’s worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze artikelen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van JustKVN.com

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze teksten en foto’s liggen bij JustKVN.com.  Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze teksten en foto’s is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van JustKVN.com, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke teksten of foto’s anders aangegeven is.

© JustKVN 2014-2020, All Rights Reserved.